Publications

FreyConsult is supplyer of learning materials for maritime personnel. That includes material related to STCW. We also offer courses and training.

Læreboka “Konstruksjonsmaterialer” av Øivind Husø er skrevet for ingeniørstudenter som ønsker seg jobb innenfor verkstedindustrien eller annen virksomhet med mekanisk tilsnitt. Bokas hovedfokus er metalliske materialer, og stål og aluminium er gitt en framtredende plass. Men også andre metaller og ikke-metalliske materialer som plast og kompositter er behandlet. Boka er på 320 sider i formatet 17×24.