Ny lærebok i materialteknologi

Frey Learning tilbyr nå læreboka “Konstruksjonsmaterialer” av Øivind Husø. Boka er skrevet for ingeniørstudenter som ønsker seg jobb innenfor verkstedindustrien eller annen virksomhet med mekanisk tilsnitt. Bokas hovedfokus er metalliske materialer, og stål og aluminium er gitt en framtredende plass. Men også andre metaller og ikke-metalliske materialer som plast og kompositter er behandlet. Boka er på 320 sider i formatet 17×24.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.