Hjemmesiden frey.no er aktiv for første gang

frey.no er hjemmesiden til Frey Publishing, som gir ut tekniske lærebøker, og Frey Consulting som ta på seg konsulentoppdrag for marin sektor. Vi disponerer skrogmodelleringsverktøyet Delftship. Vi gleder oss til å ta fatt !

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.