Monthly Archives: December 2013

Hjemmesiden frey.no er aktiv for første gang

frey.no er hjemmesiden til Frey Publishing, som gir ut tekniske lærebøker, og Frey Consulting som ta på seg konsulentoppdrag for marin sektor. Vi disponerer skrogmodelleringsverktøyet Delftship. Vi gleder oss til å ta fatt !

Posted in Uncategorized | Leave a comment