Sensorveiledning til eksamen i Materialteknololgi 2019

Sensorveiledningen ligger under Materialteknologi

Posted in Uncategorized | Comments closed

Løsningsforslag til eksamen 2017 i Tromsø er lagt ut

Posted in Uncategorized | Comments closed

Løsningsforslag til konstruksjonsoppgave 3 i Tromsø er lagt ut

Posted in Uncategorized | Comments closed

Løsningsforslag til eksamen i Tromsø desember 2016 er lagt ut

Posted in Uncategorized | Comments closed

Materiallære og maskindeler i Tromsø høsten 2015

Undervisningsmateriell blir lagt ut fortløpende under siden Materiallære og maskindeler i Tromsø høsten 2015 som du finner under hovedsiden Teknisk design og mekanisk konstruksjon

Posted in Uncategorized | Comments closed

Powerpointpresentasjoner til Konstruksjonsmaterialer

Det blir lagt ut Powerpointpresentasjoner i PDF-format til hvert kapittel i boka fortløpende. Du finner dem ved å klikke på bokas side.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ny lærebok i materialteknologi

Frey Learning tilbyr nå læreboka “Konstruksjonsmaterialer” av Øivind Husø. Boka er skrevet for ingeniørstudenter som ønsker seg jobb innenfor verkstedindustrien eller annen virksomhet med mekanisk tilsnitt. Bokas hovedfokus er metalliske materialer, og stål og aluminium er gitt en framtredende plass. Men også andre metaller og ikke-metalliske materialer som plast og kompositter er behandlet. Boka er på 320 sider i formatet 17×24.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hjemmesiden frey.no er aktiv for første gang

frey.no er hjemmesiden til Frey Publishing, som gir ut tekniske lærebøker, og Frey Consulting som ta på seg konsulentoppdrag for marin sektor. Vi disponerer skrogmodelleringsverktøyet Delftship. Vi gleder oss til å ta fatt !

Posted in Uncategorized | Leave a comment